Varför inte skicka in ett abstract till ModProd?

ModProd är en workshop arrangerad av LiU. Fokus är traditionellt mot modellbaserad utveckling, men i år är fokus lite flyttat mot cyberfysiska system. 

Sista dagen för att skicka in ett abstract är 1/12 – inte någon lång tid, men ett abstract knåpar man ju snabbt ihop!

För mer information se:

Lämna en kommentar