Varför inte skicka in ett abstract till ModProd?

ModProd är en workshop arrangerad av LiU. Fokus är traditionellt mot modellbaserad utveckling, men i år är fokus lite flyttat mot cyberfysiska system. 

Sista dagen för att skicka in ett abstract är 1/12 – inte någon lång tid, men ett abstract knåpar man ju snabbt ihop!

För mer information se:

INCOSE Seminarium i Göteborg 27/11

INCOSE Sverige anordnar den 27 november i år i Göteborg ett SE seminarium på temat ”Engineering Systems for Transportation and Automotive” på Chalmers i november. Se http://incose.se/events/incose-sverige-seminarium-2019/ På programmet finns Chalmers som berättar om var forskning och utbildning står i dag samt hur man förbereder civilingenjörer för system arbete i industrin med avancerade fordonsprojekt. Vi får också höra hur av bilindustrin genom Volvo Cars och CEVT tillsammans med Siemens om hur mycket design och produktion har förändrats med digitalisering och intelligenta funktioner. INCOSE förklarar avslutningsvis vad Systems Engineeing är och vad det är bra för samt ur man använder det. Detta är ett bra tillfälle att ta del av hur snabbt ingenjörernas område utvecklas. Missa inte det! Välkomna!