Om INCOSE

International Council on Systems Engineering

INCOSE är den internationella föreningen för Systems Engineering med över 16 000 medlemmar globalt.

Med ditt personliga medlemskap i INCOSE erhåller du:
• Nätverk med över 16 000 Systems Engineering professionella över hela världen
• Systems Engineering Journal
• Insight, kvarstalsvis utkommande e-tidskrift
• Reducerade avgifter på konferenser och workshops
• Möjlighet att medverka i arbetsgrupper i INCOSE Technical Community
• Tillgång till Members Area och INCOSE produkter på Internet
• INCOSE’s publikationer och produkter gratis eller till nedsatta medlemspriser
• Samarbete med experter och individer verksamma inom Systems Engineering
Medlemsavgiften stödjer:
• Arrangerande av den årliga konferensen International Symposium
• De lokala föreningarnas verksamhet
• INCOSE webbsida med Members Area
• INCOSE arbetsgrupper och diskussionsforum
• INCOSE representation i standardiseringsarbete (framför allt i ISO)
• Ett litet, men effektivt INCOSE sekretariat i Seattle
Som medlem i INCOSE Sverige får du dessutom tillgång till:
• Föreningsmöten till ingen eller ringa avgift
• Reducerad avgift för olika lokala kurser och seminarier
• Deltagande i lokala arbetsgrupper

Föreningens Vision, Mission och Goals

VISION
A better world through a systems approach.
MISSION
To address complex societal and technical challenges by enabling, promoting, and advancing systems engineering and systems approaches.
GOALS
# To provide a focal point for dissemination of systems engineering knowledge.
# To promote international collaboration in systems engineering practice, education, and research.
# To assure the establishment of competitive, scale-able professional standards in the practice of systems engineering.
# To improve the professional status of all persons engaged in the practice of systems engineering.
# To encourage governmental and industrial support for research and educational programs that will improve the systems engineering process and its practice.