Om INCOSE Sverige

INCOSE Sverige grundades 2000 när systems engineering (SE) var nytt i Sverige. Då genomfördes större årliga seminarium för att så många som möjligt skulle få möjlighet att ta del av denna nya vetenskap. Det lyckades bra och de tre av INCOSE definierade sektorerna akademi, myndigheter och industri har under de gångna 20 åren startat omfattande SE verksamheter.

Tiden går och nya idéer avlöser varandra. Behov försvinner och nya skapas. Ekonomiska normer påverkar värdegrunden i det mesta. Vetenskap och teknik ändrar på alla delar av människans möjligheter. Gammalt och nytt finns sida vid sida. Det blir mer och mer komplicerat i varje del samtidigt som det blir mer och mer komplext sammansatt. Allt detta är system, komplexa system och system av system. Systems engineering är vetenskapen om hantering av alla sorters system.

När ny kunskap tillförs förändras förutsättningarna för det mesta. Sådant som förr var bäst kan nu vara sämst. När behov, teknik, värden och ekonomi förändras i hög hastighet förändras också alla system. Åtminstone under de senaste 50 åren har systems engineering visat sig fungera på alla system oberoende behov, teknik, värderingar och ekonomi. SE har fått människor till månen och är nu på väg mot mars. Det är den vetenskapen om SE som INCOSE vill lära ut till alla som är intresserade av, ansvarar för eller arbetar med komplexa och komplicerade system.

Idag när utmaningarna är störst, resurserna minst och förslagen till lösningar flest görs det många stora till synes obegripliga misstag. INCOSE vill öka förståelsen för hur man effektivt kan hantera stora och svåra frågor, som också ibland betraktas lika obegripliga som olösliga.