2020 Årsmöte sker 11/3 i Linköping

Anmäl deltagande till styrelsen@incose.se, märk mailet med “Deltagande årsmötet”.

Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, revisionsberättelse samt valresultat tillhandahållas på medlemssidorna här inom kort.

Medlemmar informerades via mail den 13:e februari. Har ni inte fått det så säg till!

Lämna en kommentar